Veelgestelde vragen

Abonneren

Wat houdt een abonnement op Imago in?

Een lidmaatschap op Imago biedt u:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Imago;
  • onbeperkt toegang tot het uitgebreide online kenniscentrum www.imago-nascholing.nl dat u optimaal ondersteunt in uw dagelijkse praktijk;
  • 4 e-learningmodules bij ieder tijdschriftnummer; per jaar kunt u 16 e-learningmodules doorwerken en met goed gevolg afleggen, waarmee u in totaal maximaal 16 door de NVvR en NVNG geaccrediteerde nascholingspunten kunt behalen.

Wat kost een abonnement op Imago?

De actuele prijzen van een abonnement vind u op de abonneren pagina. 

Hoe kan ik mij inschrijven?

U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap van Imago op deze website, klik hier.

Ik ben aios radiologie of nucleaire geneeskunde. Is Imago voor mij ook interessant en kan ik met korting abonnee worden?

Imago is zeker ook voor de aios radiologie of nucleaire geneeskunde interessant. Zij kunnen zij zich met 50% korting abonneren op Imago. Aios kunnen geen nascholingspunten verdienen met Imago, maar ontvangen wel de nascholingstijdschriften en krijgen toegang tot alle volledige e-learnings binnen de looptijd van hun abonnement.

Onze instelling/bibliotheek wil lid worden van Imago. Kan dat?

Dat is zeker mogelijk. U kunt de uitgever (Karin Sok) benaderen voor meer informatie over de mogelijkheden en een prijsvoorstel op maat, per e-mail (sok@prelum.nl) of telefonisch (030-6355060).

Is toegang tot de website van Imago via onze bibliotheek mogelijk?

Nee, dit is niet mogelijk. De informatie en de e-learnings op www.imago-nascholing.nl zijn bestemd voor individuele leden. Het is niet toegestaan om via de bibliotheek (of andere afdeling) inloggegevens van een lidmaatschap te delen. Natuurlijk is een abonnement op alleen het papieren tijdschrift voor de bibliotheek wel mogelijk; u kunt contact opnemen met de uitgever (Karin Sok) om de mogelijkheden te bespreken en een voorstel op maat te ontvangen.

Ik wil alle radiologen en/of nucleair geneeskundigen in mijn ziekenhuis lid maken van Imago. Kan dat? En is een collectief lidmaatschap voordeliger?

Dat kan zeker en is inderdaad zeer voordelig. U kunt een offerte aanvragen bij de uitgever (Karin Sok).

Ik woon in het buitenland en wil alleen het nascholingstijdschrift Imago ontvangen. Wat kost dit?

U betaalt dezelfde abonnementsprijs als abonnees woonachtig in Nederland, maar u betaalt ook de werkelijke verzendkosten voor het tijdschrift.

De toeslagen voor het buitenland zijn:

  • binnen Europa € 44,50
  • buiten Europa € 59,50

Mijn partner is ook radioloog of nucleair geneeskundige. Wij hoeven maar één tijdschrift te ontvangen. Is dat goedkoper?

Imago is een individuele nascholingsformule. De punten die worden verstrekt voor de kennistoetsen en de toegang tot en het gebruik van het online kenniscentrum zijn puur individueel. De werkelijke kosten voor Imago zitten in de totstandkoming van de onderdelen en niet zozeer in de druk- en verzendkosten van een tijdschrift. Wij geven in dit scenario dus geen korting.

Is Imago echt onafhankelijk van enige beïnvloeding vanuit de farmaceutische industrie?

Het kenniscentrum Imago is volledig onafhankelijk van de farmaceutische industrie. Geen van de onderdelen van de website, de e-learnings of het tijdschrift worden gesponsord. Redactie en uitgever garanderen volledige redactionele onafhankelijkheid bij de samenstelling van de inhoud van het tijdschrift. Daarnaast is Imago geheel advertentievrij.

Accreditatie

Voor hoeveel punten is Imago geaccrediteerd?

De e-learnings van Imago worden geaccrediteerd door de NVvR en daarmee indirect ook door de NVNG (per 1 juli 2016 wordt alle door de NVvR geaccrediteerde nascholing ook door de NVNG als vakinhoudelijke nascholing gehonoreerd). Jaarlijks kunt u maximaal 16 vakinhoudelijke nascholingspunten behalen door de 4 e-learningmodules per nummer (in principe 1 punt per module) met goed gevolg af te leggen.

Na het succesvol doorlopen van een e-learning worden de punten rechtstreeks door ons doorgegeven aan GAIA. Nucleair geneeskundigen ontvangen een certificaat dat zij kunnen uploaden binnen hun medisch dossier in GAIA.

Looptijd accreditatie

Iedere e-learningmodule is door de NVvR (en daarmee indirect door de NVNG) geaccrediteerd voor 2 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u - nadat u bent ingelogd - aan bij het nascholingsoverzicht onder ‘Mijn Imago’. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice: klantenservice@imago-nascholing.nl 

Geldt deze accreditatie alleen voor radiologen en nucleair geneeskundigen?

Op dit moment geldt de accreditatie voor Nederlandse radiologen en nucleair geneeskundigen. Als u tot een andere beroepsgroep hoort en accreditatie op prijs zou stellen, laat het ons weten.

Als ik een e-learningmodule met goed gevolg heb afgelegd, hoe krijg ik dan mijn certificaat indien ik daar prijs op stel?

Uw certificaat is digitaal beschikbaar in het onderdeel Mijn Imago. U ontvangt ook een bevestiging per e-mail. Voor radiologen zijn certificaten in principe niet noodzakelijk, aangezien behaalde nascholingspunten rechtstreeks aan GAIA worden doorgegeven.

Hoe voeg ik de behaalde punten tot editie 2018-2 toe aan mijn dossier?

Voor radiologen is het vanaf medio 2018 mogelijk om behaalde nascholingspunten rechtstreeks in GAIA bij te (laten) schrijven. Tot die tijd werden er certificaten van behaalde nascholingspunten uitgegeven. U kunt hier informatie vinden over hoe u de behaalde punten van editie 2018-2 of eerder aan uw nascholingsdossier kunt toevoegen. Vanaf editie 2018-3 schrijven wij behaalde punten rechtstreeks bij in uw nascholingsdossier.

e-Learning

Wat houdt e-learning in?

Elke editie van Imago worden vier (hoofd)artikelen geselecteerd die tot een e-learningmodule zijn uitgewerkt. U doorloopt de tekst met entree- en tussentoetsvragen voordat u de eindtoets kunt maken. De lopende tekst is dezelfde tekst als die van het artikel in het tijdschrift, met hier en daar aanvullende informatie en verwijzingen naar externe bronnen.

Voor iedere module die u met goed gevolg aflegt ontvangt u 1 punt; ongeacht uw score op de overige modules van dat nummer.

Tijdens het doorwerken van de e-learningmodule ben ik gestopt. Kan ik weer beginnen waar ik ben geëindigd?

Dit is inderdaad mogelijk.

Het lukte mij in eerste instantie niet om de gevraagde 70% van de vragen van de eindtoets juist te beantwoorden. Kan ik een nieuwe poging wagen?

Ja, u heeft in totaal 3 pogingen om de toets te behalen.

Tot wanneer kan ik de e-learning volgen?

Iedere e-learningmodule is door de NVvR en NVNG geaccrediteerd voor 2 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u (nadat u bent ingelogd) aan bij het nascholingsoverzicht onder ‘Mijn Imago’. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice: klantenservice@imago-nascholing.nl 

Moet ik per nummer 4 punten halen of kan ik na het doorwerken van 1, 2 of 3 modules stoppen met de e-learning en een certificaat krijgen?

Dat is inderdaad mogelijk. Voor iedere module die u met goed gevolg aflegt ontvangt u 1 punt, onafhankelijk van uw score op de overige modules.

Hoe anoniem is mijn deelname aan de e-learning?

Gegevens over individuele deelnames en scores worden op geen enkele wijze aan derden vertrekt.

Ik heb mij recentelijk opgegeven als lid, maar ik zou toch ook graag de kennistoetsen willen maken (met certificaat) voor alle nummers van dit jaar. Kan dat?

Dat kan. Uw abonnement gaat dan met terugwerkende kracht in. Neem hiervoor contact op met de klantenservice: telefonisch tijdens kantooruren (030 63 550 60) of per e-mail: klantenservice@imago-nascholing.nl 

Multimedia

Wat houdt dit onderdeel in?

In de rubriek multimedia treft u een aantrekkelijke selectie van beeldmateriaal uit de meest recente edities van Imago. Dit onderdeel zal de komende tijd verder worden uitgebreid met relevant klinisch beeldmateriaal, videofragmenten en animaties uit in- en externe bronnen.

Wat betekent het Layar-logo op sommige tijdschriftpagina's?

Pagina's met het Layar-logo bieden een extra laag met aanvullend materiaal, meestal in de vorm van beelden, video's of animaties. Het gebruiken van Layar is heel eenvoudig. U downloadt kosteloos de Layar-app (beschikbaar voor alle gangbare smartphones en tablets) en kunt het aanvullende materiaal vervolgens bekijken door de camera van uw smartphone of tablet voor de betreffende pagina te houden.

Beroepskosten en AMS

Ik ben vrijgevestigd radioloog of nucleair geneeskundige. Kan ik de kosten van mijn abonnement van de belasting aftrekken als beroeps-/scholingskosten?

Dit is inderdaad voor 100% mogelijk.

Ik ben radioloog of nucleair geneeskundige in loondienst. Kan ik de kosten van mijn abonnement door mijn werkgever laten vergoeden?

Doorgaans kunnen de kosten die u maakt voor uw nascholing in het kader van uw herregistratie ten laste komen van uw persoonlijk opleidingsbudget. Imago dus ook!

Website

Voor welke onderdelen moet ik inloggen?

In principe zijn alle onderdelen van Imago besloten en alleen toegankelijk voor actieve leden. Bepaalde onderdelen kunnen echter wel bekeken worden, maar voor het daadwerkelijk raadplegen van het onderstaande dient u in te loggen:

  • De e-learnings en Mijn Imago
  • Volledig lezen van tijdschriftartikelen en zoeken in het archief
  • Het stellen van inhoudelijke vragen en reageren op onderdelen van Imago
  • Het kunnen toevoegen van items aan uw favorieten
  • Volledig bekijken van multimedia

Ik heb een opmerking over de website.

Wij zijn altijd geïnteresseerd in uw mening of suggestie(s). Stuur uw opmerkingen naar: klantenservice@imago-nascholing.nl

Betalen en opzeggen

Kan ik ook een ander factuuradres opgeven, bijvoorbeeld van mijn werkgever?

Dit is zeker mogelijk en kunt u opgeven bij uw inschrijving, maar ook naderhand schriftelijk aan onze abonnementenadministratie: klantenservice@imago-nascholing.nl.

Is de genoemde prijs voor het lidmaatschap in- of exclusief BTW?

De prijs (€ 325) is inclusief BTW. Het jaarbedrag exclusief BTW bedraagt € 298,17.

Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?

Het abonnement wordt na een jaar automatisch verlengd. U kunt het abonnement tot uiterlijk 3 maanden voor het verlopen van de vervaldatum opzeggen. Stuur de schriftelijke opzegging via het contactformulier of naar:

Prelum | Medische media en nascholing
t.a.v. Klantenservice Imago
Postbus 545
3990 GH Houten

NB: u ontvangt te allen tijde een bevestiging van uw opzegging per post of e-mail. Wanneer u na 2 weken nog niets hebt ontvangen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Opzeggingen kunnen niet telefonisch worden verwerkt, dus een schriftelijke aanvulling zal altijd worden gevraagd.

Overige

Ik verhuis binnenkort. Aan wie geef ik mijn adreswijziging door?

U kunt inloggen en uw gegevens in Mijn Imago aanpassen. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice: telefonisch tijdens kantooruren (030 63 550 60) of per e-mail: klantenservice@imago-nascholing.nl 

Hoe kan ik een artikel of artikelidee aan de redactie van Imago voorleggen?

Over het algemeen worden auteurs uitgenodigd voor publicatie in Imago. Bijdragen op eigen initiatief zijn echter zeer welkom. In verband met planning en thema's van volgende nummers verdient het aanbeveling eerst contact op te nemen met de hoofdredacteur, via het redactiesecretariaat, mw. Sandra Korthoff: korthoff@prelum.nl.

Mijn vraag staat er niet bij. Wat te doen?

Neem in dit geval contact op met de klantenservice: telefonisch tijdens kantooruren (030 63 550 60) of per e-mail: klantenservice@imago-nascholing.nl