Voor hoeveel punten is Imago geaccrediteerd?

De e-learnings van Imago worden geaccrediteerd door de NVvR en daarmee indirect ook door de NVNG (per 1 juli 2016 wordt alle door de NVvR geaccrediteerde nascholing ook door de NVNG als vakinhoudelijke nascholing gehonoreerd). Jaarlijks kunt u maximaal 16 vakinhoudelijke nascholingspunten behalen door de 4 e-learningmodules per nummer (in principe 1 punt per module) met goed gevolg af te leggen.

Na het succesvol doorlopen van een e-learning ontvangt de abonnee een certificaat waarop het nascholingspunt wordt toegekend. Radiologen kunnen dit certificaat bewaren in hun nascholingsdossier. Nucleair geneeskundigen kunnen het certificaat uploaden binnen hun medisch dossier in GAIA.

Looptijd accreditatie

Iedere e-learningmodule is door de NVvR (en daarmee indirect door de NVNG) geaccrediteerd voor 2 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u - nadat u bent ingelogd - aan bij het nascholingsoverzicht onder ‘Mijn Imago’. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice: klantenservice@imago-nascholing.nl 

Geldt deze accreditatie alleen voor radiologen en nucleair geneeskundigen?

Op dit moment geldt de accreditatie voor Nederlandse radiologen en nucleair geneeskundigen. Als u tot een andere beroepsgroep hoort en accreditatie op prijs zou stellen, laat het ons weten.

Kan ik geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen?

Dat kan uiteraard. Als uw beroepsvereniging deelneemt aan de KNMG-pilot nascholing buiten het eigen vakgebied, tellen 'vreemde' punten behaald voor 1 mei 2016 bovendien mee voor uw herregistratie. De punten komen in uw GAIA-dossier terecht op basis van uw BIG-nummer.

Als ik een e-learningmodule met goed gevolg heb afgelegd, hoe krijg ik dan mijn certificaat?

Uw certificaat is digitaal beschikbaar in het onderdeel Mijn Imago. U ontvangt ook een bevestiging per e-mail.

Is Imago ook geaccrediteerd door de Vlaamse beroepsvereniging?

Dit is momenteel niet het geval.