Over accreditatie

Voor hoeveel punten is Imago geaccrediteerd?

De e-learnings van Imago worden geaccrediteerd door de NVvR en daarmee indirect ook door de NVNG (per 1 juli 2016 wordt alle door de NVvR geaccrediteerde nascholing ook door de NVNG als vakinhoudelijke nascholing gehonoreerd). Jaarlijks kunt u maximaal 16 vakinhoudelijke nascholingspunten behalen door de 4 e-learningmodules per nummer (in principe 1 punt per module) met goed gevolg af te leggen.

Na het succesvol doorlopen van een e-learning worden de punten rechtstreeks door ons doorgegeven aan GAIA. Nucleair geneeskundigen ontvangen een certificaat dat zij kunnen uploaden binnen hun medisch dossier in GAIA.

Looptijd accreditatie

Iedere e-learningmodule is door de NVvR (en daarmee indirect door de NVNG) geaccrediteerd voor 2 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u - nadat u bent ingelogd - aan bij het nascholingsoverzicht onder ‘Mijn Imago’. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice: klantenservice@imago-nascholing.nl 

Geldt deze accreditatie alleen voor radiologen en nucleair geneeskundigen?

Op dit moment geldt de accreditatie voor Nederlandse radiologen en nucleair geneeskundigen. Als u tot een andere beroepsgroep hoort en accreditatie op prijs zou stellen, laat het ons weten.

Als ik een e-learningmodule met goed gevolg heb afgelegd, hoe krijg ik dan mijn certificaat indien ik daar prijs op stel?

Uw certificaat is digitaal beschikbaar in het onderdeel Mijn Imago. U ontvangt ook een bevestiging per e-mail. Voor radiologen zijn certificaten in principe niet noodzakelijk, aangezien behaalde nascholingspunten rechtstreeks aan GAIA worden doorgegeven.

Hoe voeg ik de behaalde punten tot editie 2018-2 toe aan mijn dossier?

Voor radiologen is het vanaf medio 2018 mogelijk om behaalde nascholingspunten rechtstreeks in GAIA bij te (laten) schrijven. Tot die tijd werden er certificaten van behaalde nascholingspunten uitgegeven. U kunt hier informatie vinden over hoe u de behaalde punten van editie 2018-2 of eerder aan uw nascholingsdossier kunt toevoegen. Vanaf editie 2018-3 schrijven wij behaalde punten rechtstreeks bij in uw nascholingsdossier.