Over de e-Learning

Wat houdt e-learning in?

Elke editie van Imago worden vier (hoofd)artikelen geselecteerd die tot een e-learningmodule zijn uitgewerkt. U doorloopt de tekst met entree- en tussentoetsvragen voordat u de eindtoets kunt maken. De lopende tekst is dezelfde tekst als die van het artikel in het tijdschrift, met hier en daar aanvullende informatie en verwijzingen naar externe bronnen.

Voor iedere module die u met goed gevolg aflegt ontvangt u 1 punt; ongeacht uw score op de overige modules van dat nummer.

Tijdens het doorwerken van de e-learningmodule ben ik gestopt. Kan ik weer beginnen waar ik ben geëindigd?

Dit is inderdaad mogelijk.

Het lukte mij in eerste instantie niet om de gevraagde 70% van de vragen van de eindtoets juist te beantwoorden. Kan ik een nieuwe poging wagen?

Ja, u heeft in totaal 3 pogingen om de toets te behalen.

Tot wanneer kan ik de e-learning volgen?

Iedere e-learningmodule is door de NVvR en NVNG geaccrediteerd voor 2 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u (nadat u bent ingelogd) aan bij het nascholingsoverzicht onder ‘Mijn Imago’. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice: klantenservice@imago-nascholing.nl 

Moet ik per nummer 4 punten halen of kan ik na het doorwerken van 1, 2 of 3 modules stoppen met de e-learning en een certificaat krijgen?

Dat is inderdaad mogelijk. Voor iedere module die u met goed gevolg aflegt ontvangt u 1 punt, onafhankelijk van uw score op de overige modules.

Hoe anoniem is mijn deelname aan de e-learning?

Gegevens over individuele deelnames en scores worden op geen enkele wijze aan derden vertrekt.

Ik heb mij recentelijk opgegeven als lid, maar ik zou toch ook graag de kennistoetsen willen maken (met certificaat) voor alle nummers van dit jaar. Kan dat?

Dat kan. Uw abonnement gaat dan met terugwerkende kracht in. Neem hiervoor contact op met de klantenservice: telefonisch tijdens kantooruren (030 63 550 60) of per e-mail: klantenservice@imago-nascholing.nl