Namens alle medewerkers, redactieleden en auteurs danken we u hartelijk voor uw vertrouwen in Imago!

We wensen u prettige feestdagen en een gezond, gelukkig en leerzaam 2018!