2016 | editie 4

Korte berichten

Korte berichten

Value Based Healthcare bereikt Nederland RGS wijziging herregistratie-eisen medisch specialisten International conference on Residency Education (ICRE) 2016 Samenvatting Nederlandse Radiologendagen 2016 Artifical Intelligence en machine...

Naar artikel

"Kritische zelfreflectie is grootste wapen tegen burn-out"

Interview met prof. dr. Fedde Scheele, gynaecoloog en CGS-voorzitter

Interview

Burn-out komt bij medisch specialisten momenteel veel voor, blijkt uit verschillende bronnen. Ook bij radiologen en nucleair geneeskundigen. Toen recent een brief op de mat viel van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), waarin...

Naar artikel

Verdenking op een scafoïdfractuur: conventionele en aanvullende beeldvorming 1 punt

Nascholingsartikel

Het adequaat aantonen of uitsluiten van een scafoïdfractuur is essentieel voor de patiënt met een klinische verdenking op een dergelijke fractuur. Vertraagde of inadequate diagnostiek verhoogt de kans op complicaties en onnodige...

Naar artikel

Beeldvorming bij extrapiramidale bewegingsstoornissen 1 punt

Nascholingsartikel

Beeldvormende technieken tonen bij bepaalde extrapiramidale bewegingsstoornissen specifieke afwijkingen. Dit komt bijvoorbeeld door selectieve degeneratie van structuren of door abnormale stapeling van metalen op voorkeurslocaties. Vaak worden...

Naar artikel

Spondylodiscitis: een continue uitdaging 1 punt

Zonder beeldvorming geen diagnose

Nascholingsartikel

Spondylodiscitis is een infectie van de wervelkolom die onbehandeld of onjuist behandeld een grote mortaliteit en morbiditeit tot gevolg kan hebben. Gezien de aspecifieke kliniek en laboratorium onderzoek is beeldvorming essentieel in het tot...

Naar artikel

(Dual energy) CT en MRI bij kristal-arthropathieën 1 punt

Nascholingsartikel

Kristal-geïnduceerde arthropathieën veroorzaken substantiële morbiditeit maar kunnen moeilijk te diagnosticeren zijn, vooral in vroege fasen. De meest voorkomende arthropathieën zijn jicht (mono-natriumuraat-depositie),...

Naar artikel

Een patiënt met multipele lytische laesies

Quiz

Een 49-jarige vrouw werd verwezen naar de internist met verdenking op gemetastaseerde maligniteit. Ze werd verwezen door de neuroloog vanwege een afwijkende MRI van de lage wervelkolom, die initieel verricht werd om een hernia uit te sluiten...

Naar artikel

Beeldvorming van myocarditis middels cardiale MRI

Capita selecta

Myocarditis blijft een lastig te stellen diagnose. De klinische presentatie varieert van atypische thoracale pijnklachten tot acute hartdood, waarbij de standaard diagnostische tests (ecg, echocardiografie en cardiale markers) vaak aspecifieke...

Naar artikel

Draagbare röntgentoestellen in de tandheelkunde

In de jaren 90 van de vorige eeuw werden draagbare röntgentoestellen geïntroduceerd. In eerste instantie werden ze in militaire setting gebruikt en voor forensische odontologie. Korter geleden zijn ze breder in gebruik gekomen en worden ze...

Naar artikel

Piepers... onvermijdelijke verstoorders van de workflow

Of is het tijd voor een oplossing?

Workflow

‘Piep piep, piep piep’…. Menig aios schrikt af en toe ‘s nachts zwetend wakker met dit geluid nog nagalmend in het hoofd. Ook op de werkvloer wordt een rinkelende pieper niet zelden gevolgd door een zucht (en soms zelfs door wat...

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van Imago en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte