2015 | editie 1

“Hoe meer vraagtekens, hoe spannender de casus”

Interview

“Elke radioloog krijgt met acute en traumaradiologie te maken,” zo onderstreept Ferco Berger het belang van ’zijn’ deelgebied. De in het VUmc werkzame radioloog leidde ons rond over de gloednieuwe spoedeisende hulpvleugel, waar de...

Naar artikel

MRI rectum en het rectumcarcinoom: hoe doe ik dat? 1 punt

Een adequate pre-operatieve stadiëring van het rectumcarcinoom middels MRI is van cruciaal belang voor bepaling van het beleid en de prognose van de patiënt. Hierbij is kennis van relevante anatomie en een adequaat MRI-scanprotocol essentieel,...

Naar artikel

Beeldvorming van artrose en de rol van MRI 1 punt

Artrose is de meest voorkomende en duurste gewrichtsziekte met hoge morbiditeit en enorme nadelige socio-economische gevolgen. Volgens het huidige whole-organ-concept is artrose een aandoening van het gehele gewricht waarbij meerdere...

Naar artikel

Sarcoïdachtige reactie 1 punt

Mogelijke valkuil bij beoordeling 18F-FDG PET-scans bij chemotherapiegebruik

Bij een sarcoïdachtige reactie kunnen benigne metabool actieve processen – zichtbaar op een 18 F-FDG PET-scan - ontstaan bij een groot aantal verschillende maligniteiten, zowel locoregionaal als op afstand. Hoewel de reactie weinig voorkomt,...

Naar artikel

ACR BI-RADS echografie van de mamma 1 punt

Hoe gebruiken wij deze in Nederland?

Het deel Echografie van de ACR BI-RADS Atlas 2013 is de tweede editie. Er is veel aandacht besteed aan de onderzoekstechniek, omdat daarmee de standaardisatie van het onderzoek verbetert en de interobservervariatie afneemt. De descriptoren, nodig...

Naar artikel

Ongebruikelijk gevolg van portale hypertensie

Quiz

Casus: Een 62-jarige man, met in de voorgeschiedenis diabetes mellitus, hypothyreoïdie en hypertensie, wordt op de afdeling Spoedeisende Hulp gezien, vanwege hematemesis door een varicesbloeding in de cardia van de maag. Nadat de patiënt is...

Naar artikel

Wat is iteratieve reconstructie?

Nooit durven vragen...

Veel radiologen zijn nog niet bekend met het begrip iteratieve reconstructie. Iteratieve reconstructie is een set technieken waarmee het mogelijk is de beeldkwaliteit te verbeteren. Hierdoor is het mogelijk om de CT-dosis drastisch te verlagen....

Naar artikel

Röntgenfoto bij verdenking op neonatale claviculafractuur

Wat is de waarde van...

Wanneer bij een neonaat een claviculafractuur wordt vermoed, wordt vaak op basis van de bevindingen van het lichamelijk onderzoek een röntgenfoto aangevraagd om de fractuur aan te tonen. Bij het lichamelijk onderzoek wordt gelet op symptomen als...

Naar artikel

Stralingsrisico van computertomografie bij kinderen

Capita selecta

  Computertomografie (CT) heeft de afgelopen decennia een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Sinds de uitvinding van de CT in 1971 is de spatiële en temporele resolutie sterk toegenomen. Met de moderne CT-scanners kan het volledige lichaam van...

Naar artikel

Waarde van MRI bij vroegdetectie van reumatoïde artritis

Capita selecta

  Het is van belang om reumatoïde artritis (RA) in een vroeg stadium op te sporen, omdat de clinical outcome beter is indien eerder met agressieve therapie wordt gestart. Het probleem is echter dat RA in een vroeg stadium moet worden...

Naar artikel

Cone Beam CT bij kaakchirurgische verwijdering verstandskiezen

Capita selecta

  In de kaakchirurgie neemt het verwijderen van mandibulaire verstandskiezen (M3) een belangrijke plaats in. Een pre-operatieve inschatting van de ligging van de M3 wordt traditioneel gedaan met een orthopantomogram. Deze panoramische opname...

Naar artikel

Verdenking urolithiasis op de SEH

Röntgenstralen of geluid?

Capita selecta

  Ondanks een toenemende incidentie van nierstenen bestaat er wereldwijd geen consensus over de initiële beeldvorming bij verdenking op nierstenen: echo of CT. In een pragmatische, multicentrische studie werden in de Verenigde Staten tussen...

Naar artikel

Longnodule: update in de evaluatie

Capita selecta

  In het artikel van Truong et al. wordt de huidige kennis over longnodulen op een overzichtelijke manier samengevat met hierbij handige flowcharts en tabellen. Door het toegenomen gebruik van de MDCT neemt de detectie van solide en subsolide...

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van Imago en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte