Traumatisch hoofd/hersenletsel bij kinderen

Door op 17-12-2019
 • 00Inleiding
 • 01Epidemiologie
 • 02Pathofysiologie
 • 03Diagnostiek in de acute fase
 • 04Beloop en uitkomst
 • 05Tot besluit
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Traumatisch hoofd/hersenletsel is de meest voorkomende oorzaak van niet-aangeboren hersenletsel, zowel bij jonge kinderen als bij adolescenten. Daarnaast is het ook de belangrijkste doodsoorzaak op de kinderleeftijd. Bij zuigelingen en peuters gaat het voornamelijk om ongelukken in en om het huis, bij adolescenten vooral om verkeersongevallen. Bij kinderen onder de 2 jaar dient er extra aandacht te zijn voor mogelijk toegebracht letsel. Kritische toepassing van CT-onderzoek bij de acute diagnostiek is van belang mede vanwege de stralenbelasting. Jonge kinderen, met name onder de leeftijd van 3 jaar, met ernstig traumatisch hoofd/hersenhersenletsel hebben relatief de slechtste prognose. Ten aanzien van de uitkomst bij kinderen na licht traumatisch hoofd/hersenletsel bestaat in de literatuur geen overeenstemming. Wel dient er bij deze categorie patiënten prognostisch rekening gehouden te worden met complicerende factoren zoals pre-existente gedragsproblemen of afwijkingen op de CT-scan.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Metting, Z.
Brouwer, O.F.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 17 december 2019
Editie Imago - Jaargang 5 - editie 4 - 2019 | editie 4

Leerdoelen

 • kennisnemen van de epidemiologie van traumatisch hoofd/hersenletsel bij kinderen; 
 • herkennen van juist voor kinderen specifieke verschijnselen en fenomenen na traumatisch hoofd/hersenletsel; 
 • alert zijn op toegebracht letsel en klinische tekenen hiervan herkennen; 
 • inzicht krijgen in de voor- en nadelen van verrichten van een CT-scan bij kinderen in de acute fase; 
 • kennisnemen van de prognose van traumatisch hoofd/hersenletsel bij kinderen.