Standaardisering scanprotocol en verslaglegging van wholebody low-dose CT bij patiënten met multipel myeloom

Wat betekent dit voor de radioloog?

In een eerdere editie van Imago (2017-2) is er door collegae M.H.F. Goekoop en prof. dr. M. Maas uitgebreid ingegaan op de verschillende methoden van beeldvorming die ingezet kunnen worden bij multipel myeloom. Dit artikel, afkomstig van de HOVON (Stichting Hemato Oncologie voor Volwassenen Nederland) Imaging Werkgroep, betreft een aanvulling hierop met concrete aanbevelingen voor het whole-body low-dose CT (WBLDCT)-scanprotocol en tips voor de verslaglegging. In Nederland is WBLDCT de modaliteit van keuze voor de diagnostiek van lytische haarden, in navolging van de European Myeloma Network Guidelines. Een van de diagnostische criteria voor multipel myeloom, en aanleiding voor start van behandeling met chemotherapie, is de aanwezigheid van ten minste één lytische laesie gedetecteerd met conventionele röntgenfoto, CT of PET-CT of de aanwezigheid van één of meer focale beenmerglaesies van minimaal 5 mm op MRI. In dit artikel worden aanbevelingen voor verslaglegging beschreven die relevant zijn voor de beslissing om behandeling te starten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren