Sarcoïdachtige reactie

Mogelijke valkuil bij beoordeling 18F-FDG PET-scans bij chemotherapiegebruik

Door op 02-11-2015
  • 00Inleiding
  • 01Casus
  • 02Beschouwing
  • 03Conclusie
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

Bij een sarcoïdachtige reactie kunnen benigne metabool actieve processen – zichtbaar op een 18F-FDG PET-scan - ontstaan bij een groot aantal verschillende maligniteiten, zowel locoregionaal als op afstand. Hoewel de reactie weinig voorkomt, is kennis hiervan belangrijk, omdat het op grond van enkele kenmerken kan worden vermoed. Hieronder vallen bijvoorbeeld een symmetrisch opnamepatroon in het mediastinum en de hilus van de long en (CT) morfologisch niet vergrote lymfklieren. Naast deze kenmerken bestaan er alternatieve strategieën om een sarcoïdachtige reactie waarschijnlijker te maken, zoals een complete metabole respons op glucocorticoïden, beeldvorming met 18F-FMT PET, of het vervolgen van de haarden in de tijd waarbij stabilisatie of afname wordt gezien. Indien histologische bevestiging noodzakelijk wordt geacht, kan een 18F-FDG PET-scan gebruikt worden voor lokalisatie van een biopsieplaats.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Stormezand, G.N.
Noordzij, W.
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 2 november 2015
Editie Imago - Jaargang 1 - editie 1 - 2015 | editie 1

Leerdoelen

Na het bestuderen van het artikel bent u in staat om:

  • te omschrijven wat onder een sarcoïdachtige reactie wordt verstaan en in welke context deze kan optreden;
  • ten minste drie kenmerken bij beeldvormend onderzoek te noemen op basis waarvan een sarcoïdachtige reactie kan worden vermoed;
  • enkele potentiële strategieën te benoemen die een sarcoïdachtige reactie aannemelijk maken;
  • de rol van FDG PET bij de sarcoïdachtige reactie te benoemen.