Rol van MRI in de beoordeling van peritoneale metastasen bij CRS-HIPEC-kandidaten met darmkanker

Door op 15-12-2021
  • 00Inleiding
  • 01Stadiëren van peritoneale metastasen
  • 02Detectie van extraperitoneale metastasen
  • 03Conclusie
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

Colorectaal carcinoom is een veelvoorkomende vorm van kanker, waarbij uitzaaiingen naar het peritoneum bij 10% van de patiënten voorkomen. De enige in opzet curatieve behandeling is cytoreductieve chirurgie en hyperthermische intraperitoneale chemotherapie (CRS-HIPEC). Patiënten die beperkte peritoneale ziekte hebben, kunnen in aanmerking komen voor deze operatie. CRS-HIPEC leidt bij deze geselecteerde patiënten tot een vijfjaarsoverleving tot 40%. Of patiënten in aanmerking komen voor CRS-HIPEC hangt voornamelijk af van de uitgebreidheid van de ziekte. Met de peritoneal cancer index (PCI) kan de locatie en uitgebreidheid van de peritoneale metastasen kwantitatief beoordeeld worden. CT wordt momenteel het meest toegepast in de kliniek om peritoneale metastasen vast te stellen. Omdat CT de uitgebreidheid van peritoneale metastasen vaak onderschat, wordt er in de meeste gevallen gekozen voor een aanvullende diagnostische laparoscopie. Volledige inspectie van het abdomen tijdens een laparoscopie is echter niet altijd mogelijk door bijvoorbeeld adhesies en tumorweefsel. Ook is er een klein, maar reëel risico op complicaties. Onderzoek laat zien dat diffusiegewogen MRI (DW-MRI) accurater is dan CT voor het voorspellen van de uitgebreidheid van de peritoneale metastasen. MRI presteert vergelijkbaar met laparoscopie bij het bepalen van de PCI-score. Dat betekent dat MRI kan helpen om patiënten te selecteren voor CRS-HIPEC. Ook heeft DW-MRI een meerwaarde bij het beoordelen van extraperitoneale metastasen, zoals in de lever en de buikwand. De primaire tumor (indien aanwezig), peritoneale en extraperitoneale metastasen in de buik kunnen dus in één MRI-onderzoek worden gestadieerd middels MRI. Dat betekent dat MRI van grote klinische waarde kan zijn voor patiënten met een verdenking op peritoneale metastasen van het colorectaal carcinoom.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Rijsemus, C.J.V.
Lahaye, M.J.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 december 2021
Editie Imago - Jaargang 7 - editie 4 - 2021 | editie 4

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • kent u de diagnostische work-up van patiënten met peritoneale metastasen van het colorectaal carcinoom;
  • kent u de meest gebruikte methoden van beeldvorming voor peritoneale metastasen;
  • weet u welke MRI-bevindingen passen bij peritoneale metastasen;
  • kunt u de uitgebreidheid en locatie van peritoneale metastasen beoordelen met behulp van de peritoneal cancer index.