Rol van de radioloog bij endometriumcarcinoom

Door op 30-09-2022
 • 00Inleiding
 • 01Klinische presentatie
 • 02Diagnostiek
 • 03Stadiëring
 • 04Rol beeldvorming in bepaling van het beleid
 • 05MRI endometriumcarcinoom
 • 06Follow-up
 • 07Richtlijnen
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Het endometriumcarcinoom is de meest voorkomende gynaecologische tumor en bovendien neemt de incidentie toe. Deze tumoren worden verdeeld in laag en hoog risico. Dit is gebaseerd op het histologische tumortype, de gradering en de hoeveelheid myometriuminvasie en/of de aanwezigheid van cervicale en lymfangio-invasie. De standaardbehandeling is een totale hysterectomie, bilaterale adnexextirpatie, peritoneumexploratie en lymfeklierdissectie. Dit laatste blijkt echter alleen van toegevoegde waarde bij hoog-risicotumoren. De rol van de radioloog bij het identificeren van deze hoog-risicopopulatie is het beoordelen van de invasie. Invasie is gecorreleerd met tumorgradering en aanwezigheid van lymfekliermetastasen en daarmee met de prognose. De op T2-gewogen MRI intermediaire en hypovasculaire tumor met diffusierestrictie is goed af te grenzen. Bij myometriuminvasie <50% en een gunstige histologische uitslag zou een lymfeklierdissectie bijvoorbeeld achterwege gelaten kunnen worden. In zeldzame gevallen wordt een fertiliteitsparende therapie overwogen en is de MRI cruciaal in het uitsluiten van subendometriale betrokkenheid.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Alberts, F.M.
Bruining, A.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 30 september 2022
Editie Imago - Jaargang 8 - editie 3 - 2022 | editie 3

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kent u de radiologische karakteristieken van de normale en abnormale pre- en postmenopauzale uterus;
 • weet u hoe een MRI gemaakt moet worden in het kader van de diagnostiek van het endometriumcarcinoom;
 • bent u op de hoogte van de indicaties voor MRI bij endometriumcarcinoom;
 • weet u welke aspecten moeten worden beoordeeld op een MRI bij een endometriumcarcinoom en wat in het verslag moet worden beschreven;
 • kent u de mogelijke valkuilen en uitdagingen en hoe hier mee om te gaan.