Rol radioloog bij cervixcarcinoom

 • 00Inleiding
 • 01Klinische presentatie
 • 02Diagnostiek
 • 03Stadiëring
 • 04MRI bij het cervixcarcinoom
 • 05 
 • 06Behandeling
 • 07Richtlijnen
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

De radioloog speelt een belangrijke rol bij de diagnostiek van het cervixcarcinoom. Accurate locoregionale stadiëring is van cruciaal belang om de geschiktste behandeling te kunnen bepalen voor de individuele patiënt. MRI dient daarom altijd verricht te worden bij een initiële verdenking op een tumorgrootte van 2 cm of meer of een klinische verdenking op parametriale invasie, of bij slechte prognostische bevindingen bij pathologisch onderzoek van een lisexcisie of (irradicale) conisatie. De belangrijkste onderdelen om op MRI-opnamen te beoordelen zijn: afmeting van de tumor, betrokkenheid van de parametria, distale één derde deel van de vagina, isthmus van de uterus en/of bekkenwand en aanwezigheid van suspecte lymfeklieren. Fertiliteitsparende therapie is sinds enkele jaren een nieuwe behandelmogelijkheid. Hierbij zijn de bevindingen op MRI-opnamen cruciaal.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bruining, A.
Sombroek, G.C.C.
M. (Monique) Maas
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 21 juni 2019
Editie Imago - Jaargang 5 - editie 2 - 2019 | editie 2

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • heeft u kennis over de relatie tussen HPV-besmetting en het ontstaan van het cervixcarcinoom;
 • weet u hoe een MRI gemaakt moet worden in het kader van de diagnostiek van het cervixcarcinoom;
 • weet u welke onderdelen moeten worden beoordeeld op een MRI in het kader van cervixcarcinoom en wat in het verslag van de MRI-scan moet worden beschreven;
 • kent u de (MRI-) criteria waaraan voldaan moet worden om fertiliteitsparende therapie mogelijk te laten zijn;
 • bent u op de hoogte van op MRI zichtbare complicaties van radiotherapie.