Richtlijn Colorectaal carcinoom

Relevante wijzigingen voor de radioloog en nucleair geneeskundige

 • 00Inleiding
 • 01Huidige work-up bij CRC
 • 02CT thorax in plaats van röntgenfoto
 • 03Rol CT-colografie
 • 04MRI van de lever
 • 05FDG-PET/CT
 • 06Follow-up
 • 07Nieuwe definitie rectum
 • 08MRI bij rectumtumor
 • 09Peritonitis-carcinomatosa-index (PCI)
 • 10Conclusie
 • 11Reacties (0)

Samenvatting

In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen in de richtlijn Colorectaal carcinoom besproken die van toepassing zijn op de radiologie en nucleaire geneeskunde. De aanbevelingen zijn:

 • kies een CT van thorax en abdomen met intraveneus contrast in plaats van een röntgenfoto van de thorax en CT van het abdomen voor aanvullende stadiëring van een gediagnosticeerd primair colorectaal carcinoom;
 • beschouw kleine intrapulmonale longnoduli zonder nadere karakterisering vanwege de hoge incidentie als benigne, en beschouw deze pas als longmetastasen indien deze groeien of indien deze nieuw ontstaan;
 • overweeg een MRI van de lever bij alle patiënten met op CT-opnamen van de thorax en het abdomen gediagnosticeerde levermetastasen, indien deze patiënten a priori in aanmerking komen voor lokale behandeling van deze levermetastasen;
 • gebruik CT-colografie en FDG-PET/CT niet routinematig;
 • overweeg FDG-PET/CT bij patiënten die persisterend een onverklaarbaar gestegen gehalte carcino-embryonaal antigeen hebben bij follow-up, zonder verklaring op de diagnostische CT-scan van de thorax en het abdomen.

Consensus is verkregen over de zogenoemde sigmoid take-off op CT of MRI als grens tussen het colon en het rectum, wat belangrijk is voor de beoordeling van de stadiëring.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vries, M. de
Houwers, J.B.
Dwarkasing, R.S.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 24 juni 2020
Editie Imago - Jaargang 6 - editie 2 - 2020 | editie 2

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • bent u op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen in de richtlijn Colorectaal carcinoom met betrekking tot de radiologie en nucleaire geneeskunde;
 • bent u bekend met praktische tips voor het stadiëren van colorectaal carcinoom in de kliniek;
 • heeft u nieuwe inzichten ten aanzien van het beoordelen van MRI-opnamen van het rectum.