Radiologische verslaglegging

Het radiologisch verslag is het belangrijkste communicatiemiddel tussen de radioloog en de aanvrager. Wij hebben tijdens onze coschappen echter gemerkt dat het radiologisch verslag niet altijd aan alle verwachtingen voldoet. Daarbij bestaat er onder radiologen geen consensus over wat een goed verslag behelst. Ook wordt radiologische verslaglegging over het algemeen niet structureel onderwezen. Wij vragen ons als jonge dokters af of een consensus onder de radiologen over verslaglegging kan helpen beter onderwijs te geven en op die manier betere patiëntenzorg te leveren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Boelen, L.R.
Baggerman van Houweninge, C.E.
Thema Door jonge ogen
Publicatie 30 september 2022
Editie Imago - Jaargang 8 - editie 3 - 2022 | editie 3