PSMA-radioligandtherapie bij prostaatkanker

 • 00Inleiding
 • 01Toediening en toepassing van 177Lu-PSMA
 • 02Effectiviteit 177Lu-PSMA-RLT
 • 03Toxiciteit van 177Lu-PSMA-RLT
 • 04Non-responders bij 177Lu-PSMA-RLT
 • 05225Ac-PSMA-617
 • 06Andere isotopen
 • 07Toekomstige studies met 177Lu-PSMA-RLT
 • 08Discussie
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

Lutetium-177-PSMA is een nieuwe therapie voor patiënten met gemetastaseerd, castratieresistent prostaatcarcinoom. Het radioactief gelabelde medicijn wordt intraveneus toegediend in vier tot zes cycli. De afgegeven β-straling induceert celdood van prostaatkankercellen met PSMA-expressie. Een internationale, gerandomiseerde fase 3-studie toonde aan dat patiënten met eindstadium prostaatkanker die 177Lu-PSMA krijgen, een overlevingsvoordeel hebben van circa vier maanden (15,3 versus 11,3 maanden in de controlearm; p<0,001). Daarnaast laten diverse onderzoeken zien dat ongeveer 25% van deze vaak intensief behandelde patiënten beter reageert en waarschijnlijk een langere overlevingswinst heeft. 177Lu-PSMA wordt over het algemeen goed door patiënten verdragen. Er treedt met name graad I-II vermoeidheid (circa 40%) en xerostomie (circa 40%) op, wat veelal voorbijgaand is. Graad III-IV hematologische toxiciteit werd gezien bij ongeveer 8% van de patiënten. De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft het middel recentelijk goedgekeurd voor klinisch gebruik. Momenteel wordt onderzocht of ook patiënten in een eerdere ziektefase van prostaatkanker baat kunnen hebben van therapie met 177Lu-PSMA, en/of combinatiebehandelingen nog betere resultaten geven.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Privé, B.M.
Meijer, D.
Vis, A.N.
Janssen, M.J.R.
Nagarajah, J.
Oprea-Lager, D.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 31 december 2022
Editie Imago - Jaargang 8 - editie 4 - 2022 | editie 4

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u dat 177Lu-PSMA in Amerika geregistreerd is voor de behandeling van patiënten met gemetastaseerd, castratieresistent prostaatcarcinoom;
 • weet u wat de selectiecriteria zijn voor therapie met 177Lu-PSMA.