Portale hypertensie – etiologie, diagnostiek en complicaties (deel 1)

Door op 29-06-2023
  • 00Inleiding
  • 01Portale hypertensie – definities
  • 02Diagnostiek van portale hypertensie en de rol van radiologie
  • 03Complicaties van portale hypertensie
  • 04Tot slot
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Levercirrose komt wereldwijd veel voor. In Westerse landen is dit de meest voorkomende oorzaak van portale hypertensie, een toename van de bloeddruk ergens in het portaalveneuze systeem. Portale hypertensie geeft morbiditeit en mortaliteit, onder andere door het ontstaan van ascites, oedemen en varices (met mogelijk varicesbloedingen), en het kan de functie van andere organen negatief beïnvloeden. Tijdige diagnostiek is dus van klinisch belang. Bij de diagnostiek is een rol weggelegd voor de radioloog. In dit artikel komen het ontstaan, de complicaties en de diagnostiek aan bod. In een volgend deel wordt ingegaan op interventieradiologische mogelijkheden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Moelker, A.
Pieterman, K.
Visser, L.
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 29 juni 2023
Editie Imago - Jaargang 9 - editie 2 - 2023 | editie 2

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • weet u meer over de diagnostiek van portale hypertensie;
  • kent u etiologische factoren die ten grondslag kunnen liggen aan portale hypertensie;
  • kent u de belangrijkste complicaties van portale hypertensie;
  • bent u in staat portale hypertensie op beeldvorming te herkennen.