Partnergeweld in het licht van de COVID-pandemie: een handreiking voor de radioloog

Gedurende de COVID-crisis is er een stijging in het aantal acute meldingen van partnergeweld bemerkt. Radiologen spelen een belangrijke rol in de herkenning van niet-accidenteel letsel. Hun vaardigheden kunnen worden gebruikt om slachtoffers van partnergeweld in een vroeg stadium te detecteren. Dit artikel geeft een overzicht van de mogelijke letselpatronen van partnergeweld en een leidraad over hoe met deze casuïstiek om te gaan in de klinische praktijk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren