Optimalisatie van de radiologische evaluatie van midschacht claviculafracturen

Handvat richting uniforme strategie

Door op 18-06-2021
  • 00Inleiding
  • 01Meetmethoden
  • 02Beeldvormende technieken
  • 03Patiëntpositionering en timing van beeldvorming
  • 04Conclusie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Midschacht claviculafracturen komen veel voor. Er bestaat nog altijd onduidelijkheid bij welke patiënten een operatie de beste behandeloptie is en bij wie niet. Mogelijk dat verkorting en verticale verplaatsing een rol kunnen spelen in het optimaliseren van de patiëntselectie. De verschillende beschreven beeldvormende technieken en meetmethoden zijn echter niet onderling uitwisselbaar. Er wordt tot op heden geen uniforme strategie gebruikt om deze radiologische parameters te beschrijven. Een uniforme strategie omtrent het diagnostisch proces van de midschacht claviculafractuur is van groot belang en klinisch relevant. Door dit te implementeren wordt het fundament gelegd om in de toekomst de rol van verkorting en verticale verplaatsing in de diagnostiek van de midschacht claviculafractuur te duiden en vervolgens toe te passen. Dit artikel bespreekt de huidige kennis omtrent de beeldvorming en doet aanbevelingen voor een eenduidige strategie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Hoogervorst, P.
Maas, M.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 18 juni 2021
Editie Imago - Jaargang 7 - editie 2 - 2021 | editie 2

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • bent u op de hoogte van de verschillende beeldvormende technieken en meetmethoden die gebruikt worden tijdens het diagnostisch proces van een midschacht claviculafractuur;
  • is het u duidelijk dat er een noodzaak bestaat voor een uniforme strategie omtrent beeldvorming en meetmethode van de midschacht claviculafractuur om patiëntenzorg te verbeteren;
  • weet u wat de klinische meest relevante en reproduceerbare beeldvormende techniek en meetmethode is op basis van de huidige wetenschappelijke literatuur.