Ondersteunende MRIbevindingen bij de LI-RADS-classificatie van leverlaesies

Door op 06-09-2019

In tegenstelling tot de meeste vormen van kanker, kan hepatocellulair carcinoom (HCC) non-invasief worden gediagnosticeerd.1,2 Het Liver Imaging Reporting and Data System (LIRADS) standaardiseert de interpretatie en verslaglegging van beeldvorming bij patiënten met een verhoogd risico op HCC, resulterend in categorieën die de kans op goedaardigheid, HCC of andere maligniteit weergeven. LI-RADS mag uitsluitend toegepast worden bij patiënten met een onderliggende leveraandoening die een verhoogd risico op het ontwikkelen van HCC geeft, zoals cirrose, chronische hepatitis B-infectie zonder cirrose en voorgeschiedenis van HCC (ook na transplantatie). Het gebruik van de LI-RADS wordt afgeraden bij kinderen, vasculaire leverziekten en cirrose door congenitale leverfibrose.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Luijkx, T.
Thema Capita selecta
Publicatie 6 september 2019
Editie Imago - Jaargang 5 - editie 3 - 2019 | editie 3