MRI rectum en het rectumcarcinoom: hoe doe ik dat?

 • 00Inleiding
 • 01Relevante anatomie
 • 02Scanprotocol
 • 03Stadiëring
 • 04Restadiëring na chemoradiatie
 • 05Behandeling
 • 06Radiologische verslaglegging/Multidisciplinair Overleg
 • 07Casus
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Een adequate pre-operatieve stadiëring van het rectumcarcinoom middels MRI is van cruciaal belang voor bepaling van het beleid en de prognose van de patiënt. Hierbij is kennis van relevante anatomie en een adequaat MRI-scanprotocol essentieel, evenals kennis van de huidige TNM-classificatie en inzicht in de huidige behandelopties. Een gestructureerde verslaglegging van de MRI en duidelijke uitleg van de radioloog tijdens een multidisciplinair overleg zijn van groot belang bij bepaling van het beleid door de chirurg. Dit artikel belicht de relevante informatie die een radioloog nodig heeft om adequate verslaglegging te realiseren, klinisch relevante vragen te beantwoorden en een waardevolle bijdrage te leveren tijdens het multidisciplinair overleg.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Noordzij, S.M.J.S.
Lahaye, M.J.
Beets-Tan, R.G.H.
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 2 november 2015
Editie Imago - Jaargang 1 - editie 1 - 2015 | editie 1

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kent u de relevante anatomie voor beoordeling van een MRI rectum;
 • weet u de minimale vereisten voor een MRI-protocol gericht op rectumcarcinoom;
 • bent u in staat een MRI rectum volgens de huidige richtlijnen te interpreteren;
 • kunt u een gestructureerd verslag maken van een MRI rectum, gericht op de kliniek;
 • weet u welke informatie klinisch relevant is voor een multidisciplinair overleg.