Longechografie bij COVID-19 op de SEH

 • 00Inleiding
 • 01Techniek van longechografie
 • 02Beeld van een normale long
 • 03Pathologische bevindingen
 • 04Algemene beperkingen longechografie
 • 05Longechografie en COVID-19
 • 06Andere toepassingen van echografie bij COVID-19 op de SEH
 • 07Conclusie
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Longechografie is een waardevolle diagnostische methode bij de evaluatie van patiënten met pulmonale klachten. Longechografie maakt gebruik van pleurale artefacten die zichtbaar worden bij voortgeleiding van de geluidsgolven. Doordat deze artefacten veranderen bij aanwezigheid van pathologie, is het mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen over de aanwezigheid van bijvoorbeeld een pneumothorax, longoedeem, infiltraten en pleuravocht.

Tijdens de COVID-19-pandemie is veel onderzoek verricht naar de mogelijkheid om middels longechografie pulmonale manifestaties van een SARS-CoV-2-infectie te diagnosticeren. Hieruit blijkt dat longechografie een goed en snel onderzoek is ter uitsluiting van pulmonale manifestaties van COVID-19 bij patiënten op de Spoedeisende Hulp, vooral bij patiënten zonder cardiopulmonale voorgeschiedenis. Daarnaast is longechografie even betrouwbaar als een CT-scan van de thorax voor het uitsluiten van pulmonale manifestaties van COVID-19. Met name ten tijde van een pandemie, met mogelijk capaciteitsproblemen, kan longechografie een zeer geschikte techniek zijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Haak, S.L.
van der Have, E.A.
Lameijer, H.
van der Kolk, B.Y.M.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 18 juni 2021
Editie Imago - Jaargang 7 - editie 2 - 2021 | editie 2

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u meer over de indicaties voor het verrichten van longechografie;
 • weet u dat het mogelijk is om afwijkingen die passen bij COVID-19 met longechografie vast te stellen;
 • kent u de voordelen en beperkingen van het gebruik van longechografie bij COVID-19.