Kritieke en onverwachte bevindingen in de radiologie: herziening van de leidraad

Het verslag is de primaire wijze waarop de radioloog bevindingen van een beeldvormend onderzoek communiceert met de aanvrager. In sommige gevallen volstaat het niet om alleen deze vorm van communicatie te gebruiken. Daarom heeft de Actionable Reporting Work Group van het American College of Radiology drie categorieën bevindingen gedefinieerd die aanvullende, niet-routinematige communicatie met de aanvragende arts vereisen vanwege hun urgentie of onverwachtheid. De Nederlandse Vereniging voor Radiologie heeft deze categorieën omgezet in een Leidraad Kritieke Bevindingen, die in juni 2015 door de algemene ledenvergadering is vastgesteld. Recentelijk heeft een studie plaatsgevonden naar de prevalentie van dergelijke kritieke bevindingen. Omdat hieruit bleek dat er sprake was van een hoge prevalentie en een daarmee samenhangende hoge werklast voor radiologen, is aangepast beleid geformuleerd. De nieuwe werkwijze is vastgelegd in de Leidraad Onverwachte Bevindingen. Deze leidraad sluit zo goed mogelijk aan op de huidige praktijk en borgt de zorgvuldige afhandeling van radiologische bevindingen die onmiddellijk impact hebben op het zorgproces of die niet werden verwacht in de medische context waarin het onderzoek werd aangevraagd. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Visser, J.J.
Vonken, E.P.A.
Vries, M. de
Kors, J.A.
Thema Onderzoek
Publicatie 17 maart 2021
Editie Imago - Jaargang 7 - editie 1 - 2021 | editie 1