Intraveneuze en endovasculaire behandeling van het acute herseninfarct

Door op 31-12-2022
 • 00Inleiding
 • 01Resultaten in Nederland
 • 02Radiologie tot zes uur
 • 03Alteplase eerst?
 • 04Het late window
 • 05Endovasculair materiaal
 • 06Toekomstige ontwikkelingen
 • 07Conclusie
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

In Nederland krijgen ongeveer 30 000 patiënten per jaar een herseninfarct, waarvan er zo’n 2 000 endovasculaire behandeling krijgen. Endovasculaire behandeling is standaardzorg sinds 2016 voor patiënten met een herseninfarct veroorzaakt door een proximale occlusie in de voorste circulatie (a. carotis interna, a. cerebri media M1- en M2-segment), binnen zes uur na het ontstaan van de klachten. De afgelopen jaren hebben verdere vooruitgang gebracht in de kennis over en zorg voor het acute herseninfarct: de behandelwindows zijn uitgebreid op basis van radiologische beeldvorming tot 24 uur, en de specifieke behandelopties zijn toegenomen (ten aanzien van trombectomiematerialen en trombolytica).

Het nut van intraveneuze alteplase voorafgaand aan endovasculaire behandeling (de standaardzorg) werd onderzocht in zes gerandomiseerde trials, waarvan één uit Nederland. In dit nascholingsartikel worden de recente vooruitgang, de huidige richtlijnen, en de verwachte wetenschappelijke ontwikkelingen rondom intraveneuze en endovasculaire behandeling voor herseninfarcten samengevat en toegelicht.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kappelhof, M.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 31 december 2022
Editie Imago - Jaargang 8 - editie 4 - 2022 | editie 4

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u meer over de behandelopties voor acute herseninfarcten;
 • weet u meer over de ontwikkeling en resultaten van endovasculaire behandeling sinds de introductie als standaardzorg in Nederland;
 • kent u de rol van radiologische beeldvorming in de indicatie en individualisatie van deze behandelopties;
 • bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen ten aanzien van intraveneuze alteplase voorafgaand aan endovasculaire behandeling;
 • kent u de grote lijnen van de verwachte ontwikkelingen in de wetenschap en zorg voor patiënten met een acuut herseninfarct;
 • bent u op de hoogte over de inhoud van de huidige relevante richtlijnen.