‘Huisarts-echografisten’: moet dat nou?

Door op 28-09-2018

In Nederland werden er in 2015 in de ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra 3,8 miljoen echografische onderzoeken verricht, waarvan ongeveer de helft aangevraagd werd door huisartsen. Waar echografie voorheen het soevereine domein van de radioloog was, raakt het gebruik van de point-of-care-ultrasound, waarbij andere specialisten zelf de echokop ter hand nemen, steeds meer in gebruik. Tot nu toe blijven de huisartsen daarbij achter. Op dit moment is 2,9% van de huisartsen geregistreerd met de bijzondere bekwaamheid echografie. Heeft echografie in de huisartsenpraktijk voordelen en welke zijn dat dan?

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kemps, A.P.B.
Thema Door jonge ogen
Publicatie 28 september 2018
Editie Imago - Jaargang 4 - editie 3 - 2018 | editie 3