HCC-surveillance, -diagnostiek, en -behandeling: praktische update

Door op 27-06-2016
 • 00Inleiding
 • 01Etiopathologie
 • 02Surveillance
 • 03Vervolgonderzoek
 • 04LI-RADS
 • 05Beleidsconsequenties
 • 06Behandeling
 • 07
  Prognose
 • 08
  Conclusie
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

Om de overlevingskansen te verhogen, is het cruciaal om hepatocellulaire carcinomen (HCC) in een vroegtijdig stadium te diagnosticeren, omdat deze met in opzet curatieve chirurgie behandeld kunnen worden. Hiertoe wordt HCC-surveillance toegepast in risicogroepen. De rol van de radioloog binnen dit traject van HCC-surveillance, -diagnostiek en -behandeling is divers en betreft zowel abdominaal als interventieradiologen. Dit artikel behandelt de surveillancestrategieën van voorkeur (zesmaandelijkse echografie) en de risicogroepen voor wie dit van toepassing is; een diagnostische strategie om de diagnose HCC met zekerheid te kunnen stellen (LI-RADS-classificatie van bij voorkeur MRI); en de behandelopties bij de diverse ziektestadia. Na het lezen van dit artikel is de radioloog bekend met de voordelen en beperkingen van HCC-surveillance, kan hij een gestructureerde verslaglegging doen van een MRI van de lever volgens de LI-RADS-classificatie en deze toelichten bij een multidisciplinair overleg.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Runge, J.H.
Nio, C.Y.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 27 juni 2016
Editie Imago - Jaargang 2 - editie 2 - 2016 | editie 2

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:
•    weet u welke populatie in aanmerking komt voor HCC-surveillance middels echografie;
•    weet u welk vervolgonderzoek moet plaatsvinden bij een positieve bevinding of inconclusief echografisch onderzoek;
•    kunt u aan de hand van de LI-RADS-classificatie een positieve bevinding nader beoordelen met MRI en deze toelichten bij een multidisciplinair overleg;
•    kunt u met behulp van de Barcelona Clinic Liver Cancer (BLCL) staging classification een gefundeerde uitspraak doen over de behandelopties bij een patiënt met HCC.