Europese regelgeving: van Brussel naar de polikliniek

De totstandkoming van de nieuwe wet- en regelgeving voor stralingsbescherming

Aan de hand van internationale inzichten worden de risico’s van het gebruik van straling steeds verder beperkt. Daarnaast wordt het bewustzijn over bepaalde risico’s vergroot. Dit artikel gaat nader in op de implementatie van richtlijn 2013/59/EURATOM, met als titel ‘Basic Safety Standards for protection against the dangers arising from the exposure to ionising radiation’ (hierna: richtlijn). In alle lidstaten van de Europese Unie moet de richtlijn uiterlijk 6 februari 2018 in werking treden via nationale wet- en regelgeving. In Nederland gebeurt dit door het huidige Besluit stralingsbescherming (Bs) en de onderliggende regelgeving te vervangen. Ook binnen de radiologie en de nucleaire geneeskunde zullen werkgevers en werknemers te maken krijgen met nieuwe regels en bepalingen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren