(Dual energy) CT en MRI bij kristal-arthropathieën

Door op 12-12-2016
  • 00Inleiding
  • 01Technische overwegingen
  • 02Jicht
  • 03Casus
  • 04

    Calcium-pyrofosfaat-dihydraatdepositie 
  • 05Calcium-hydroxyapatiet-depositieziekte
  • 06Conclusie
  • 07Reacties (0)

Samenvatting

Kristal-geïnduceerde arthropathieën veroorzaken substantiële morbiditeit maar kunnen moeilijk te diagnosticeren zijn, vooral in vroege fasen. De meest voorkomende arthropathieën zijn jicht (mono-natriumuraat-depositie), calcium-pyrofosfaat-dehydraat-depositie (CPPD) en hydroxyapatiet-depositie-ziekte (HADD). CT en MRI spelen momenteel geen belangrijke rol in de diagnostiek van kristalarthropathieën. Deze modaliteiten leveren echter wel driedimensionale informatie over benige structuren, peri-articulaire weke delen en tofi met superieure spatiële resolutie. Dual energy CT (DECT) is een relatief nieuwe innovatie die het extra voordeel biedt van selectieve identificatie van kristaldeposities. CT, MRI en DECT kunnen waardevol zijn in probleemgevallen en kunnen mogelijk gebruikt worden bij ziekte-monitoring. Verder onderzoek is nodig om hun aanvullende waarde nader te bepalen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Buckens, C.F.M.
Luijkx, T.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 12 december 2016
Editie Imago - Jaargang 2 - editie 4 - 2016 | editie 4

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:
•    weet u wat de meest voorkomende kristalarthropathieën zijn;
•    weet u wat de sterke punten zijn van CT, MRI en dual-energy CT voor de diagnostiek van jicht;
•    ziet u in dat tofi en erosies latere uitingen van jicht zijn;
•    bent u beter in staat om onderscheid te maken tussen verschillende kristalarthropathieën;
•    ziet u in dat de aanvullende waarde van dual-energy CT voor jichtdiagnostiek nog niet goed bewezen is;
•    heeft u een visie ontwikkeld over de potentiële voordelen van dual-energy CT voor diagnostiek van kristalarthropathieën.