Beeldvorming van myocarditis middels cardiale MRI

Myocarditis blijft een lastig te stellen diagnose. De klinische presentatie varieert van atypische thoracale pijnklachten tot acute hartdood, waarbij de standaard diagnostische tests (ecg, echocardiografie en cardiale markers) vaak aspecifieke bevindingen tonen en een myocarditis in diens afwezigheid ook niet uitsluiten. De etiologie blijft eveneens vaak onbekend en wordt dan geduid als viraal of ‘reactief’, maar myocarditiden in het kader van bacteriële of parasitaire infecties, systeem- of auto-immuunziekten, of ten gevolge van bepaalde medicijnen of toxinen zijn ook beschreven. Milde gevallen gaan meestal gepaard met restloze genezing, maar bij tot wel 30% van de patiënten is sprake van een blijvend verminderde linkerventrikelfunctie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Swart, L.E.
Gorp, A. van
Koster, K.
Budde, R.P.J.
Thema Capita selecta
Publicatie 2 januari 2017
Editie Imago - Jaargang 2 - editie 4 - 2016 | editie 4