Beeldvorming van atherosclerose in de arteria carotis

Een theoretisch overzicht

Door op 25-10-2016
  • 00Inleiding
  • 01Cerebrovasculaire accidenten
  • 02Etiologie van atherosclerose
  • 03Anatomie van de a. carotis
  • 04 
  • 05Beeldvorming van atherosclerose in de a. carotis
  • 06Conclusie
  • 07Reacties (0)

Samenvatting

Herseninfarcten zijn een van de belangrijkste oorzaken van mortaliteit en morbiditeit wereldwijd. Atherosclerose ter plaatse van de bifurcatie van de a. carotis speelt een cruciale rol in bijna 15% van alle herseninfarcten, en is daarmee dus een belangrijke risicofactor voor het krijgen van een herseninfarct. Dit is ook de reden waarom er zowel in de klinische praktijk als in het wetenschappelijk onderzoek veel aandacht is voor optimale beeldvorming van atherosclerose in de a. carotis. Tot halverwege de jaren 90 was diagnostische substractie-angiografie (DSA) de modaliteit van keuze om atherosclerotische vaatafwijkingen in de a. carotis af te beelden. In essentie werd hiermee niet de atherosclerose afgebeeld, maar de luminale vernauwing (stenose) die atherosclerose kan veroorzaken. Deze invasieve techniek is langzaam maar zeker verdreven door modernere, non-invasieve beeldvormingstechnieken dankzij grote technologische vooruitgangen gedurende de laatste 2 decennia. De beeldvormingstechnieken die momenteel worden gebruikt voor het afbeelden van atherosclerose in de a. carotis zijn echografie, CT en MRI. Deze technieken zullen zowel worden besproken vanuit het perspectief van de klinische praktijk, als vanuit het perspectief van wetenschappelijk onderzoek.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bos, D.
Lugt, A. van der
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 25 oktober 2016
Editie Imago - Jaargang 2 - editie 3 - 2016 | editie 3

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:
•    heeft u basale kennis over het ontstaan van atherosclerose;
•    bent u bekend met de betekenis van atherosclerose in de arteria carotis (a. carotis) voor de individuele patiënt en de maatschappij;
•    bent u op de hoogte van de verschillende mogelijkheden voor beeldvorming van atherosclerose in de a. carotis;
•    weet u wat de voor- en nadelen van echo, CT en MRI zijn om atherosclerose in de a. carotis af te beelden.