Beeldvormende diagnostiek en radiologische interventies bij het abdominaal aorta-aneurysma

Door op 31-12-2022
 • 00Beeldvormende diagnostiek van het AAA
 • 01Beoordeling preoperatieve CTA
 • 02Behandeling
 • 03Postoperatieve follow-up
 • 04Therapeutische interventies bij complicaties na endovasculaire uitschakeling AAA
 • 05Conclusie
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Het abdominaal aorta-aneurysma (AAA) is een aandoening die veel voorkomt. Beeldvorming speelt een belangrijke rol in het hele zorgtraject van diagnose tot follow-up na behandeling. De radioloog kan door begrip van de aandoening en de bijbehorende beeldvorming in hoge mate bijdragen aan detectie, juiste verwijzing, indicatiestelling voor interventies en het uitvoeren van interventies rondom het AAA. Dit artikel gaat in op die rol van de radioloog, en biedt handvatten voor beeldvorming bij (dreigende) AAA-ruptuur, preoperatieve planning en postoperatieve follow-up. Daarbij wordt het belang van het adequaat en reproduceerbaar meten van de aortadiameter benadrukt, en worden enkele concepten in beeldvorming, zoals intervalgroei en inflow-outflow bij endoleaks besproken. Daarnaast wordt in dit artikel ingegaan op de interventieradiologische behandeling van endoleaks, waarbij de nadruk ligt op de besluitvorming rondom de toegang en keuze van embolisatiemateriaal.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Brandsma, A.T.A.
Potters, F.H.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 31 december 2022
Editie Imago - Jaargang 8 - editie 4 - 2022 | editie 4

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kunt u afhankelijk het klinische scenario gepaste beeldvorming (laten) verrichten bij het abdominaal aorta-aneurysma (AAA) of bij vraagstellingen naar AAA;
 • weet u of populatiescreening naar het AAA nuttig is;
 • heeft u extra handvatten om betrouwbaar aneurysmadiameters te bepalen;
 • kunt u een preoperatieve en postoperatieve CT-angiografie bij AAA beoordelen op de relevante punten;
 • weet u het nut van een veneuze-fase-CT bij follow-up van een endovasculair behandeld AAA;
 • heeft u inzicht in interventieradiologische technieken bij endoleaks na endovasculaire behandeling.