Analyse van stabiele pijn op de borst met calciumscore

Coronair vaatlijden is een multifactoriële aandoening waarbij de mate van coronaire calcificaties representatief is voor de ernst van de atherosclerose. Kwantificatie van coronaire calcificaties gebeurt met het calciumscoreonderzoek. Het is een elektrocardiogram-getriggerd CT-onderzoek waarbij gescand wordt in de einddiastolische fase, wanneer de beweging van het hart minimaal is. Met de huidige generatie CT-scanners kan het gehele hart in één rotatie worden afgebeeld, met een tijdsresolutie van 80-100 ms en spatiële resolutie van ongeveer 0,5 mm. Het onderzoek duurt enkele minuten en er is geen contrastmiddel nodig. De stralingsbelasting is zeer laag. Kwantificatie gebeurt eenvoudig met behulp van een computeralgoritme waarbij alle voxels met een HU-waarde > 130 worden opgeteld. Hiermee wordt de calciumscore berekend (Figuur 1). Deze score kan worden vergeleken met gemiddelde waarden voor leeftijd en geslacht die zijn vastgesteld in grote populatiestudies om een inschatting te maken van de relatieve ernst van het vaatlijden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Sala, M.L.
Dijkman, P.R.M. van
Kuijpers, D.
Thema Capita selecta
Publicatie 10 april 2018
Editie Imago - Jaargang 4 - editie 1 - 2018 | editie 1